Biografie


(ENGLISH BELOW)

 

Bibi Ortjens begon na de middelbare school met zingen bij sopraan Heidi Pittie aan Muziekschool Kumulus Maastricht. Dit werd vervolgd bij sopraan Karin Herpel in Berlijn. In 2014 werd ze aangenomen op het Conservatorium Maastricht bij bariton Frans Kokkelmans, waar ze in 2019 haar Bachelor diploma ontving, cum laude met onderscheiding. Ze vervolgde haar Master opleiding in Maastricht terwijl ze extern zangles kreeg bij haar huidige docent sopraan Selma Harkink. Afgelopen juni is ze cum laude afgestudeerd. Via het Erasmus+ programma studeerde ze tijdens haar Master voor een semester in Wenen aan de MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) bij sopraan Uta Schwabe (wintersemester 2020-2021).

 

Vanwege Bibi’s liefde voor de Weense operette voelde dit als een droom die uitkwam. Deze liefde koestert ze ook voor het Duits- en Franstalige kunstlied waarmee ze dit voorjaar is afgestudeerd (liedrecital Schumann/Poulenc). Als Lied-duo met Vincent Kusters (piano) won ze de 1e prijs op het Internationaal Festival Vocallis 2018 voor het vertolken van de Sieben Frühe Lieder (Berg). De prijs werd uitgereikt door Jard van Nes en Marien van Nieukerken.

 

Deze zomer zong ze de rol van Ännchen (Der Freischütz - von Weber) bij Opera Compact. Tot en met november zingt ze de rol van Noeka in de kinderopera VLOGEL van Boven Water Muziektheater. Afgelopen juni zong ze de rol van Giannetta (L’Elisir d’Amore - Donizetti) bij Opera Viva Festival. Voorjaar 2021 was Bibi te zien als Giannetta in de coproductie L'Elisir d'Amore van Opera Zuid, De Nationale Opera en Nederlandse Reisopera. Winter 2019 maakte ze haar debuut bij Opera Zuid als Erste Knabe (Die Zauberflöte - Mozart). Hier is ze tevens werkzaam in het operakoor sinds 2016. Bij Opera Zuid’s laatste productie (A Midsummer Night’s Dream - Britten) werkte ze als regie assistent kinderkoor. In schoolproducties vertolkte ze de volgende rollen: Fiorella (Les Brigands - Offenbach), Erste Dame (Die Zauberflöte - Mozart) en Blumenmädchen (Parsifal - Wagner).

 

Bibi is als zangeres verbonden aan de Buurt Opera Malpertuis: een artistiek en sociaal-maatschappelijk project voor het welzijn van de woonwijk, gehuisvest in de Maastrichtste wijk Malpertuis in de studio van Opera Zuid. 

 

In september 2020 maakte Bibi haar theater debuut in de (dialect) monoloog MARA van Ger Bertholet (tekst) en Guido Wevers (regie).


In de zomer van 2021 namen de opnames plaats van haar film debuut in de kortfilm Als een schaduw bleef je mij bewaard door La Strada Film (Luka Kluskens) & Mockus Film. (Engels: The great appeal of the Cherry blossom)

 

Naast solistische optredens (Cultural Centre Novi Sad Serbia, Koninklijke Zangvereniging de Mastreechter Staar, Limburgs Oratorium Koor, Festival Musica Sacra, Internationaal Festival Vocallis en Basilica Consort OLV Sterre der Zee) houdt ze enorm van ensemble- en koorzang. Voorgaande projecten waren met Studium Chorale, Ad Mosam Barock, Spero Nova en Meesters&Gezellen i.s.m. Het Nederlands Kamerkoor en Capella Amsterdam.

 

In mei 2019 werd Bibi uitgenodigd in het Koninklijk Concertgebouw te zingen voor de verjaardag van de Kleine Zaal tijdens een masterclass van Jard van Nes. Masterclasses volgde ze over het Duits- en Franstalig kunstlied, opera en theater (Robert Holl, Meinard Kraak, Jard van Nes, Marien van Nieukerken, Lotte de Beer, Arjan Tien, Daniel van Klaveren en Miranda van Kralingen).

 

Bibi verheugt zich enorm dat ze vanaf december als koorlid deel uit mag maken van André Rieu’s Johann Strauss Orkest en zo over de wereld mag gaan reizen!

 


BIOGRAPHY


 

Bibi Ortjens started singing after high school at the local music school Kumulus Maastricht with soprano Heidi Pittie. This was followed by singing lessons with soprano Karin Herpel in Berlin. In 2014 she got accepted at Conservatorium Maastricht to study with baritone Frans Kokkelmans, where she received her Bachelor’s diploma cum laude with distinction in 2019. She continued her Master’s in Maastricht, whilst externally having singing lessons with her current teacher soprano Selma Harkink. Last June she graduated cum laude. During her Master's she studied via the Erasmus+ program for a semsester in Vienna at the MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) with soprano Uta Schwabe (wintersemester 2020-2021).

 

Because of Bibi’s love for the operetta, moving to Vienna felt like a dream come true. The same love is cherished for the German and French art-song with which she graduated this spring (song recital Schumann/Poulenc). As a Lied-duo with Vincent Kusters (piano) she won the 1st prize at the International Festival Vocallis 2018 with the Sieben Frühe Lieder (Berg). The prize was awarded by Jard van Nes and Marien van Nieukerken. 

 

This summer she sang the role of Ännchen in the opera Der Freischütz (von Weber) by Opera Compact. Until November she’ll be singing the role of Noeka in the children’s opera VLOGEL by Boven Water Muziektheater. This spring she sang the role of Giannetta in L’Elisir d’Amore (Donizetti) during Opera Viva Festival.  Spring 2021 Bibi sang the role of Giannetta in the coproduction L’Elisir d’Amore of Opera Zuid, Dutch National Opera and Nederlandse Reisopera. Winter 2019 she made her opera debut at Opera Zuid as Erste Knabe in Die Zauberflöte (Mozart). Since 2016 she’s been a regular member of their opera chorus. For Opera Zuid’s latest production A Midsummer Night’s Dream (Britten) Bibi worked as assistent director children’s chorus. In school productions she sang the roles of Fiorella (Les Brigands - Offenbach), Erste Dame (Die Zauberflöte - Mozart) and Blumenmädchen (Parsifal Wagner).

 

Bibi is affiliated as a singer with the Buurt Opera Malpertuis: an artistic and social project for the well-being of the neighbourhood, homed in the Maastricht neighbourhood Malpertuis in the studio of Opera Zuid. 

 

In September 2020 she made her theatre debut with the monologue MARA by Ger Bertholet, directed by Guido Wevers. 

 

Last summer the recordings took place of her film debut in the shortfilm The great appeal of the cherry blossom by La Strada Film (Luka Kluskens) & Mockus Film. (Dutch: Als een schaduw bleef je mij bewaard)

 

Apart from soloist appearances (Cultural Centre Novi Sad Serbia, Koninklijke Zangvereniging de Mastreechter Staar, Limburgs Oratorium Koor, Festival Musica Sacra, Internationaal Festival Vocallis and Basilica Consort OLV Sterre der Zee) she loves to sing ensemble and choir. Previous projects were with Studium Chorale, Ad Mosam Barock, Spero Nova and Meesters&Gezellen collab. Het Nederlands Kamerkoor en Capella Amsterdam.

 

In May 2019 Bibi was invited to sing in the Royal Concertgebouw for the birthday of de Kleine Zaal during a masterclass with Jard van Nes. Masterclasses she partook were on German and French art-song, opera and theatre (Robert Holl, Meinard Kraak, Jard van Nes, Marien van Nieukerken, Lotte de Beer, Arjan Tien, Daniel van Klaveren en Miranda van Kralingen)

 

Bibi is very much looking forward to being part of André Rieu's Johann Strauss Orchestra as a choir member starting in December and going on tour traveling the world!

 

CV