BIOGRAFIE

(ENGLISH BELOW)

 

Bibi Ortjens begon met zingen bij sopraan Heidi Pittie aan Muziekschool Kumulus Maastricht. Dit werd vervolgd bij sopraan Karin Herpel in Berlijn. In 2014 werd ze aangenomen op het Conservatorium Maastricht bij bariton Frans Kokkelmans, waar ze in 2019 haar Bachelor diploma ontving, cum laude met onderscheiding. Hier vervolgde ze haar Master opleiding terwijl ze extern zangles kreeg bij haar huidige docent sopraan Selma Harkink. 

Via het Erasmus+ programma studeerde ze voor een semester in Wenen aan de MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) bij sopraan Uta Schwabe (wintersemester 2020-2021).

 

Vanwege Bibi’s liefde voor de Weense operette voelde dit als een droom die uitkwam. Deze liefde koestert ze ook voor het Duits- en Franstalige kunstlied waarmee ze dit voorjaar is afgestudeerd. Als Lied-duo met Vincent Kusters (piano) wonnen ze de 1e prijs op Festival Vocallis 2018 voor het vertolken van de Sieben Frühe Lieder (Berg). De prijs werd uitgereikt door Jard van Nes en Marien van Nieukerken.

 


Op het moment zingt ze de rol van Ännchen in de opera Der Freischütz (von Weber) in de zomerproductie van Opera Compact. 

Tot en met november zingt ze de rol van Noeka in de kinderopera VLOGEL van Boven Water Muziektheater.

Deze lente zong ze de rol van Giannetta in L’Elisir d’Amore (Donizetti) bij Opera Viva Festival.

Voorjaar 2021 was Bibi te zien als Giannetta in de coproductie L'Elisir d'Amore van Opera Zuid, De Nationale Opera en Nederlandse Reisopera. 

Winter 2019 maakte ze haar debuut bij Opera Zuid als Erste Knabe in Die Zauberflöte (Mozart). Hier is ze tevens werkzaam in het operakoor sinds 2016.

Bij Opera Zuid’s laatste productie A Midsummer Night’s Dream (Britten) werkte ze als regie assistent kinderkoor.

 

In schoolproducties vertolkte ze de volgende rollen: Fiorella in Les Brigands (Offenbach), Erste Dame in Die Zauberflöte (Mozart) en Blumenmädchen in Parsifal (Wagner).

 

Sinds kort is ze als zangeres verbonden aan de Buurt Opera Malpertuis: een artistiek en sociaal-maatschappelijk project voor het welzijn van de woonwijk, gehuisvest in de Maastrichtste wijk Malpertuis in de studio van Opera Zuid. 

 

In september 2020 maakte Bibi haar theater debuut in de (dialect) monoloog MARA van Ger Bertholet (tekst) en Guido Wevers (regie).


Afgelopen zomer namen de opnames plaats van haar film debuut in de kortfilm Als een schaduw bleef je mij bewaard (Engels: The great appeal of the cherry blossom) door La Strada Film (Luka Kluskens) & Mockus Film.

 

Naast solistische optredens (Cultural Centre Novi Sad Serbia, Koninklijke Zangvereniging de Mastreechter Staar, Limburgs Oratorium Koor, Festival Musica Sacra en Festival Vocallis) houdt ze enorm van ensemble- en koorzang. Voorgaande projecten waren met Studium Chorale, Ad Mosam Barock, Spero Nova en Meesters&Gezellen i.s.m. Het Nederlands Kamerkoor en Capella Amsterdam. 

 

In mei 2019 werd Bibi uitgenodigd in het Koninklijk Concertgebouw te zingen voor de verjaardag van de Kleine Zaal tijdens een masterclass van Jard van Nes. Masterclasses volgde ze over het Duits- en Franstalig kunstlied, opera en theater (Robert Holl, Meinard Kraak, Jard van Nes, Marien van Nieukerken, Lotte de Beer, Arjan Tien, Daniel van Klaveren en Miranda van Kralingen).

 

 


BIOGRAPHY

 

Bibi Ortjens started singing with soprano Heidi Pittie at Music School Kumulus Maastricht. This was followed by lessons with soprano Karin Herpel in Berlin. In 2014 she got accepted at Conservatorium Maastricht to study with baritone Frans Kokkelmans, where she received her Bachelor’s diploma cum laude with distinction in 2019. She continued her Master’s in Maastricht, whilst externally having singing lessons with her current teacher soprano Selma Harkink.

Via the Erasmus+ program she studied for a semsester in Vienna at the MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) with soprano Uta Schwabe (wintersemester 2020-2021)

 

Because of Bibi’s love for the operetta, moving to Vienna felt like a dream come true. The same love is cherished for the German and French art-song with which she graduated this spring. Together with Vincent Kusters (piano) as Lied-duo they won the 1st prize at Festival Vocallis 2018 with the Sieben Frühe Lieder (Berg). The prize was awarded by Jard van Nes and Marien van Nieukerken. 

 


At the moment she sings the role of Ännchen in the opera Der Freischütz (von Weber) in the summer production of Opera Compact.

Until November she’ll be singing the role of Noeka in the children’s opera VLOGEL by Boven Water Muziektheater.

This spring she sang the role of Giannetta in L’Elisir d’Amore (Donizetti) during Opera Viva Festival. 

Spring 2021 Bibi sang the role of Giannetta in the coproduction L’Elisir d’Amore (Donizetti) of Opera Zuid, Dutch National Opera and Nederlandse Reisopera.

Winter 2019 she made her opera debut at Opera Zuid as Erste Knabe in Die Zauberflöte (Mozart). Since 2016 she’s been a regular member of their opera chorus.

For Opera Zuid’s latest production A Midsummer Night’s Dream (Britten) Bibi worked as assistent director children’s choir.

 

In school productions she sang the roles of Fiorella in Les Brigands (Offenbach), Erste Dame in Die Zauberflöte (Mozart) and Blumenmädchen II-II in Parsifal (Wagner).

 

Recently she started working as a singer for the Buurt Opera Malpertuis: an artistic and social project for the well-being of the neighbourhood, homed in the Maastricht neighbourhood Malpertuis in the studio of Opera Zuid. 

 

In September 2020 she made her theatre debut with the monologue MARA by Ger Bertholet, directed by Guido Wevers. 

 

Last summer the recordings took place of her film debut in the shortfilm The great appeal of the cherry blossom (Dutch: Als een schaduw bleef je mij bewaard) by La Strada Film (Luka Kluskens) & Mockus Film.

 

Apart from soloist appearances (Cultural Centre Novi Sad Serbia, Koninklijke Zangvereniging de Mastreechter Staar, Limburgs Oratorium Koor, Festival Musica Sacra and Festival Vocallis) she loves to sing ensemble and choir. Previous projects were with Studium Chorale, Ad Mosam Barock, Spero Nova and Meesters&Gezellen collab. Het Nederlands Kamerkoor en Capella Amsterdam.

 

In May 2019 Bibi was invited to sing in the Royal Concertgebouw for the birthday of de Kleine Zaal during a masterclass with Jard van Nes. Masterclasses she partook were on German and French art-song, opera and theatre (Robert Holl, Meinard Kraak, Jard van Nes, Marien van Nieukerken, Lotte de Beer, Arjan Tien, Daniel van Klaveren en Miranda van Kralingen)


CV